Τομείς Εξειδίκευσης

  • Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία

  • Γνωσιακή Συμπεριφορική & Συστημική Θεραπεία

  • Προγεννητική/Περιγεννητική Συμβουλευτική

  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

  • Αθλητική Ψυχολογία

  • NLP, Timeline Therapy, Hypnosis

  • Εναλλακτικές θεραπείες (Διαλογισμός, Mindfulness, Αγγελικό Ρέικι, Pranic Healing, Theta Healing, Sound and Music Healing, Ανθοϊάματα Bach)

  • Σεμινάρια δια ζώσης και διαδικτυακά στην ψυχολογία, στη συμβουλευτική και στην ενσυνειδητότητα (mindfulness) τόσο για οικογενειακά συστήματα όσο και για συστήματα επιχειρήσεων (Real Estate, Trading, HR) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Holding Hands